Statik El Bilek İstirahat Splinti

Statik El Bilek İstirahat Splinti

El bileği ve parmakları istirahat konumunda tutar.
Kullanım Alanları:
- Burkulma ve incinmelerde istirahat amaçlı,
- Hemiplejide,
- Ameliyat sonrası,
- Kırıklarda alçı sonrası kullanılır.